Vintage preset in photoshop

Chia sẻ Vintage preset in photoshop. Đây là 1 hiệu ứng photoshop khá thú vị dành cho những bạn yêu thích design.

Vintage preset in photoshop
Vintage preset in photoshop

Download

About the Author: admin

You might like