Textured logo on paper cup

Chia sẻ Textured logo on paper cup. Đây là 1 hiệu ứng Photoshop khá thú vị dành cho những bạn yêu thích design.

Textured logo on paper cup
Textured logo on paper cup

Download

About the Author: admin

You might like