Share font việt hóa theo phong cách xưa cũ

Đây là một kiểu font chữ vintage lấy cảm hứng từ những biển hiệu thời xưa mình đã việt hóa font với các dấu theo phong cách xưa cũ. Với kiểu chữ cứng cáp mang một chút cổ điển này rất phù hợp để sử dụng cho rất nhiều các thiết kế khác nhau như tiêu đề, tạp chí, biển hiệu, quảng cáo…

Share font việt hóa theo phong cách xưa cũ
Share font việt hóa theo phong cách xưa cũ
Share font việt hóa theo phong cách xưa cũ
Share font việt hóa theo phong cách xưa cũ

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

 

Download

About the Author: admin

You might like