Luxurious gold text effect

Chia sẻ Luxurious gold text effect. Đây là 1 hiệu ứng Photoshop khá thú vị dành cho những bạn yêu thích design.

Luxurious gold text effect
Luxurious gold text effect

Download

About the Author: admin

You might like