Gradient horizontal banner template for chinese new year festival

Chia sẻ Gradient horizontal banner template for chinese new year festival. Đây là 1 hiệu ứng photoshop khá thú vị dành cho những bạn yêu thích design.

Gradient horizontal banner template for chinese new year festival
Gradient horizontal banner template for chinese new year festival

Download

About the Author: admin

You might like