Gold text effect

Chia sẻ Gold text effect. Đây là 1 hiệu ứng Photoshop khá thú vị dành cho những bạn yêu thích design.

Gold text effect
Gold text effect

Download

About the Author: admin

You might like