Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp

Goatskin Brush Font là một kiểu font mang phong cách thư pháp rất phù hợp cho các thiết kế cổ trang, bìa truyện, typo hoặc bất kỳ thiết kế nào khác. Font Goatskin Brush việt hóa đầy đủ, thêm các ký tự số và chỉnh sửa lại một chút so với font gốc.

Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp
Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp
Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp
Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp
Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp
Font Việt Hóa Goatskin Brush rất đẹp

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

 

Download

About the Author: admin

You might like