Font Space Quest Việt Hóa – Phong cách không gian

Space Quest Font là 1 kiểu phông chữ hiển thị vô cùng độc đáo và thú vị lấy cảm hứng từ vũ trụ bao la với các kỳ thú mà con người chưa thể khám phá hết. Các nét chữ được thiết kế cực đẹp, các chữ cái đậm và chunky của nó làm cho phông chữ này phù hợp với nhiều loại thiết kế. Space Quest sẽ biến bất kỳ ý tưởng sáng tạo nào thành một điểm nổi bật thực sự!

Font Space Quest Việt Hóa - Phong cách không gian
Font Space Quest Việt Hóa – Phong cách không gian
Font Space Quest Việt Hóa - Phong cách không gian
Font Space Quest Việt Hóa – Phong cách không gian
Font Space Quest Việt Hóa - Phong cách không gian
Font Space Quest Việt Hóa – Phong cách không gian
Font phù hợp cho các thiết kế kiểu sự kiện, bìa sách liên quan đến vũ trụ, không gian. Font Việt hóa bởi NVN, các dấu đã được vẽ lại cho phù hợp với các nét chữ. Ngoài ra đã được kerning, mã hóa PUA để sử dụng dễ dàng trên bất kỳ thiết kế nào.
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

About the Author: admin

You might like