Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp

Font Monarch Display là font được thiết kế bởi Gabriel Lam – 1 kiểu font tiếng Việt với các nét được thiết kế cực đẹp hiển thị tốt ở nhiều kích thước khác nhau. Font phù hợp cho nhiều thiết kế khác nhau như thiệp mời, sản phẩm, bìa sách…

Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp
Font Monarch Display – Font tiếng Việt cực đẹp

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

 

Download

About the Author: admin

You might like