Font Born Pink Việt hóa – BLACKPINK đổ bộ Hà Nội

Để các fan đu trend BORN PINK khi sắp tới đây BLACKPINK sẽ đổ bộ Hà Nội, font chữ được Tuỳn thực hiện dựa theo font Exocet với các ký tự được thiết kế theo poster của concert BORN PINK.

Các fan “Hồng Đen” còn chờ gì nữa? đu trend ngay thôi và chuẩn bị đổ bộ SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào 29-30/7/2023 nhé.

Font Born Pink Việt hóa - BLACKPINK đổ bộ Hà Nội
Font Born Pink Việt hóa – BLACKPINK đổ bộ Hà Nội
Font Born Pink Việt hóa - BLACKPINK đổ bộ Hà Nội
Font Born Pink Việt hóa – BLACKPINK đổ bộ Hà Nội
Font Born Pink Việt hóa - BLACKPINK đổ bộ Hà Nội
Font Born Pink Việt hóa – BLACKPINK đổ bộ Hà Nội

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Download

About the Author: admin

You might like