Download font Comic Book Font

Comic Book Font là một trong những phông chữ ‘quét và xây dựng’ đầu tiên của tôi nhưng rất tiếc là tôi không nhớ mình đã sử dụng trang truyện tranh nào để bắt đầu làm việc với nó. Nó được thiết kế giống với chữ của một cuốn truyện tranh cổ điển điển hình. Bao gồm bảng chữ cái đầy đủ, dấu câu mở rộng, Euro. Bao gồm các phiên bản in đậm, in nghiêng và in nghiêng đậm.

Font này miễn phí cho SỬ DỤNG CÁ NHÂN.

Comic Book Font

Comic Book Font
Comic Book Font

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân!
Loại phông chữ: Miễn phí
Định dạng: OTF
Tổng số tập tin: 1

Download

About the Author: admin

You might like