Active text glossy editable 3d style text effect

Chia sẻ Active text glossy editable 3d style text effect. Đây là 1 hiệu ứng Photoshop khá thú vị dành cho những bạn yêu thích design.

Active text glossy editable 3d style text effect
Active text glossy editable 3d style text effect

Download

About the Author: admin

You might like